UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie określenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w Złotoryi oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalania wysokości opłat obowiązujących w szalecie miejskim przy ul. Kościuszki w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), a także art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w Złotoryi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja ustalanie wysokości opłat za korzystanie                                z szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w Złotoryi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w Złotoryi oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalania wysokości opłat obowiązujących w szalecie miejskim przy ul. Kościuszki w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 203