UCHWAŁA NR 0007.XXVII.228.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Miejską Chojnów w zakresie realizacji zadania z pomocy społecznej

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z 24 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) Rada Miejska Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Miejską Chojnów w sprawie realizacji zadania z pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnów dostępem do mieszkania chronionego prowadzonego przez Gminę Miejską Złotoryja.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.228.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Miejską Chojnów w zakresie realizacji zadania z pomocy społecznej
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 204