UCHWAŁA NR 0007.XXVII.232.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 11.09.2020 petycja w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej polegającej na wyrażeniu zgody na dzierżawę na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Złotoryi w obrębie 1, działka nr 131 będącej własnością Gminy Miejskiej Złotoryja oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.232.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 217