ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 24.02.2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020,, poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), Uchwałą nr 0007.XII.194.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Zarządzeniem nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Andrzej Ostrowski – przewodniczący
 • Anna Ardelli
 • Angelika Naporowska
 • Barbara Zwierzyńska

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

Zadanie nr 1 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja

Zadanie nr 2 - kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

I. Zadanie nr 1 -Sport dzieci i młodzieży, rekreacja:

 1. Polskie Stowarzyszenie „Nordic Walking”, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja Nordic Walking - „Kochamy Nordic Walking” – od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. - kwota wsparcia 12.000,00 zł
 1. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik”, Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja "PIŁKA NOŻNA- GOL" , od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. - kwota wsparcia 63.500,00 zł.
 1. Sportowa Akademia „Taekwon-do”, Rosochata 79C/17, 59-216 Kunice ”Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” od dnia 20.02.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. kwota wsparcia 20.500,00 zł.
 1. Stowarzyszenie Sportowe Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak” ul. Platanowa 5, 59-500 Złotoryja „Młodzież kontra sporty siłowe” od dnia 01.03.2021r. do dnia 30.11.2021 r. - kwota wsparcia 4.500,00 zł
 1. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, „Z tenisem żyj zdrowo na sportowo w czasie pandemii” od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020r. - kwota wsparcia 26.000,00 zł
 1. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja, „Prowadzenie zajęć i akrobatyki sportowej” od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r. – kwota wsparcia 48.000,00 zł.
 1. Klub Żeglarski “REDA” ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja, „Błękitna Szkoła Żeglowania 2021”od dnia 05.03.2021 r. do 30.11.2021 r. - kwota wsparcia 11.000,00 zł.
 1. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” od dnia 25.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. - kwota wsparcia 20.000,00 zł.
 1. Klub Strzelecki „AGAT” pl.. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja „Szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym” od dnia 20.02.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. - kwota wsparcia 12.000,00 zł
 1. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja „Złotoryja Tańczy” od dnia 01.02.2021 r.. do dnia 30.11.2021 r. - kwota wsparcia 13.500,00 zł.
 1. Uczniowski Klub Sportowy „ Aureus” ul. Wilcz 41, 59-500 Złotoryja, „Bo ruch jest najważniejszy” od dnia podpisania umowy do dnia 26.11.2021r. - kwota wsparcia 9.000,00 zł

 

II. Zadanie nr 2 - Kultura, sztuka, tradycje narodowe. Regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryje:

1. Polskie Bractwo Kopaczy Złota ul, Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja „Złotoryja Stolica Polskiego Złota” od dnia 15.04.2021 r. do dnia 31.09.2021 r. – kwota wsparcia 23.600,00 zł

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi pl. Lotników Polskich 3a/1, 59-500 Złotoryja „V Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków” od dnia 1.04.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. - kwota wsparcia 6.400,00 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.02.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.03.2021 07:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.03.2021 07:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 137