ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy: usługi polegającej na utrzymaniu drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł.

  1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres czynności określa załącznik nr 1, 2 oraz 3 do zaproszenia.
  2. Termin realizacji usługi obejmuje okres: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  3. Kryteria wyboru wykonawcy: cena 100%
  1. Miejsce i sposób składania oferty: Osobiście w budynku Urzędu lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja pok. nr 1 lub drogą mailową na adres wm@zlotoryja.pl. Prosimy o przedłożenie oferty cenowej wg załącznika do dnia 10.03.2021 r.
  1. Osoby uprawnione do kontaktu:

Marcin Cielas – Naczelnik Wydziału Mienia

Ewelina Gałązka – Podinspektor ds. ochrony środowiska

  1. Dopuszcza się możliwość negocjacji ofert cenowych.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Kulig

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na usługi polegającej na utrzymaniu drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.03.2021 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.03.2021 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 48