ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy: Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d.DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. Na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3.090 km

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł.

  1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres czynności określa załączniki nr 1, 2 3 4 oraz 5 do zaproszenia.
  2. Termin realizacji usługi obejmuje okres: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  3. Kryteria wyboru wykonawcy: cena 100%
  4. Miejsce i sposób składania oferty: osobiście w budynku Urzędu pok. nr 1 lub drogą pocztowa na adres Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą mailowa na adres wm@zlotoryja.pl. Ofertę cenową należy złożyć wg załącznika w terminie do dnia 10.03.2021 r.
  5. Osoby uprawnione do kontaktu:
  • Marcin Cielas - Naczelnik Wydziału Mienia
  • Ewelina Gałązka – Podinspektor ds. ochrony środowiska
  1. Dopuszcza się możliwość negocjacji ofert cenowych.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Kulig

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d.DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. Na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3.090 km
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.03.2021 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.03.2021 22:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 57