Zaproszenie do składania ofert

 

Dotyczy zamówienia pn: „Wykonanie przeglądów rocznych budynków: przy ul. Rynek 42 w Złotoryi oraz przy ul. Kościuszki (szalet miejski) w Złotoryi”.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rocznych budynków: przy ul. Rynek 42 w Złotoryi oraz przy ul. Kościuszki (szalet miejski) w Złotoryi”.

Termin na wykonanie przeglądów ustala się do 10 czerwca 2021 r. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę. Negocjacje ceny mogą być prowadzone. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę oraz posiada niezbędne doświadczenie pozwalające na rzetelne wykonanie zadnia.

Oferta powinna zostać złożona do dnia 20 maja 2021 r. godz. 1100 na adres mailowy: pomykala_dorota@zlotoryja.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1. Osoba do kontaktu: Dorota Pomykała – Inspektor ds. zarządu mieniem, nr tel. 76 8779100.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn: "Wykonanie przeglądów rocznych budynków: przy ul. Rynek 42 w Złotoryi oraz przy ul. Kościuszki (szalet miejski) w Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.05.2021 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Pomykała
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.05.2021 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 45