OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej w Złotoryi na usunięcie drzew z gatunku: klon jawor o obw. pnia 114 cm oraz 2 szt. klonów zwyczajnych o obw. pni 118 i 120 cm z terenu działki nr 1/15 obr. 8 Złotoryja.

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pokój nr 8.

Wszelkie uwagi dotyczące ww. zezwolenia można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Paweł Kulig

Otrzymują:

  1. Dolnosląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie jego wywieszenia należy przesłać do tut. Urzędu)
  2. aa – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi oraz BIP

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej w Złotoryi na usunięcie drzew z terenu działki nr 1/15 obr. 8 Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:14.05.2021 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:14.05.2021 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 48