OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa

Na podstawie art.61 §4 w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 735) Burmistrz Miasta Złotoryja zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 215 obr. 2 Złotoryja:

- 7 szt. modrzewi o obwodach pni wynoszących: 81, 70, 88, 43, 107, 124 i 94 cm.

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pokój nr 8.

Obwieszczenie w powyższej sprawie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotoryi www.zlotoryja.pl oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Wszelkie uwagi dotyczące ww. zezwolenia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Paweł Kulig

Otrzymują:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”, ul. J. Słowackiego 2 , 59-500 Złotoryja (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie jego wywieszenia należy przesłać do tut. Urzędu)
  2. aa – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 215 obr. 2 Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.05.2021 22:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.05.2021 22:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 26