INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana: Pani Roksana Pochroń zamieszkała w Złotoryi

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Roksana Pochroń spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja pozytywnie oceniła predyspozycje i posiadane umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

INFORMACJA

o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisku urzędniczym
Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów

w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że Pani Roksana Pochroń wybrana w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru ogłoszonego w dniu 05.05.2021 r. na stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów zrezygnowała z podjęcia pracy w Urzędzie Miejskim w Złotoryi i nie nawiązała stosunku pracy.            

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:28.05.2021 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.06.2021 18:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 175