INFORMACJA

Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadania:

  1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe zgłosiły swojego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.06.2021 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.06.2021 14:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 70