Zarządzenie nr 0050.107.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 23.06.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021

  1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.713 ze zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.98.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 01.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

  1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

w składzie:

  1. Anna Ardelli
  2. Urszula Młynarczyk
  3. Wioleta Łaskawiec- Wilk
  4. Angelika Naporowska

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.06.2021 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.06.2021 14:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 70