Zarządzenie nr 0050.173.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 15.10.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021

a) Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – Rodzinne weekendy z tenisem

Na podstawie art. 30 ust. 1  i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

  1. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – Rodzinne weekendy z tenisem

w składzie:

  1. Andrzej Ostrowski- przewodniczący
  2. Anna Ardelli
  3. Angelika Naporowska

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

 

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.173.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:15.10.2021 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.10.2021 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 20