Zaproszenie do składania ofert
W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej  w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł. 

1. Przedmiot zamówienia:
- wymiana opraw OUS na oprawy LED na osiedlu Nad Zalewem obejmującej:
a) dostawa 24 szt. opraw Philips LumiStreet gen 2 BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S
b) demontaż starych opraw (oprawy należy złożyć w miejscu wskazanym przez Gminę Miejską Złotoryja)
c) montaż nowych opraw LED

2. Termin wykonania zamówienia:
Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 30.11.2021r.

3. Kryterium wyboru Wykonawcy:
100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 29.10.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: wm@zlotoryja.pl.

5. Osoby uprawnione do kontaktu:
Specjalista ds. infrastruktury miejskiej – tel. 76 87 79 136 (pok. 8)

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Paweł Kulig

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do składania ofert na zadanie pn "wymiana opraw OUS na oprawy LED na osiedlu Nad Zalewem obejmującej"
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2021 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2021 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 78