Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

 

1. Przedmiot zamówienia:

- remont nawierzchni ul. Polnej – 240m2 obejmującej:

  • a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni betonowej asfaltem 0,8 kg/m2
  • b) regulacja włazu kanałowego studni rewizyjnej kanalizacji
  • c) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno-asfaltową AC11W dla KR2
  • d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych- warstwa wiążąca-wyrównawcza asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm wg WT-1 i WT-2, AC11W dla KR2
  • e) skropienie wykonanej warstwy wiążącej asfaltem 0,5 kg/m2
  • f) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm beton asfaltowy wg WT-1 i WT-2. AC8S dla KR2

2. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 30.11.2021r.

3. Kryterium wyboru Wykonawcy:

100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 02.11.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: wm@zlotoryja.pl.

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Specjalista ds. infrastruktury miejskiej – tel. 76 87 79 136 (pok. 8)

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Kulig

Załącznik:

- specyfikacja techniczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert - remont nawierzchni ul. Polnej – 240m2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.10.2021 07:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Zielewska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.10.2021 07:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 45