UWAGA
OSOBY UMIESZCZONE NA LIŚCIE OCZEKUJ ĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU.

Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi (parter, przy pok. nr 1), na tablicy ogłoszeń Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja tj. w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi ( budynek przy ul. Kolejowej 1) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczona została oferta lokali do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy.
Zainteresowane osoby, umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokali do remontu, mogą złożyć ofertę remontu na jeden wybrany lokal. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 07.12.2021 r. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1. Wszelkie informacje dotyczące lokali do remontu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi ( parter, pok. nr 7) oraz w RPK sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Kolejowa 1.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lokale do remontu - 15.11.2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.11.2021 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.05.2022 22:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 221