Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

1. Przedmiot zamówienia:

  • wykonanie miejsc parkingowych przy ul. M. Konopnickiej.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 13.12.2021r.

3. Kryterium wyboru Wykonawcy:

100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 23.11.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: wm@zlotoryja.pl.

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Specjalista ds. infrastruktury miejskiej – tel. 76 87 79 136 (pok. 8)

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Paweł Kulig

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert - wykonanie miejsc parkingowych przy ul. M. Konopnickiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:19.11.2021 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Zielewska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:19.11.2021 14:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 97