OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „SiaDkarska Integracja ”.

W dniu 10 listopada 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski „Ren – But”, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja, na realizację zadania publicznego pt. „SiaDkarska integracja”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja w zakładce Zadania publiczne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (liczy się data stempla pocztowego) na formularzu dostępnym w BIP do dnia 26 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „SiaDkarska Integracja"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.11.2021 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Ardelli
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:17.11.2021 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 10