Zaproszenie do składania ofert

 

W mieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowaniao wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.

1. Przedmiot zamówienia:

sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2022 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

3. Kryteria wybory Wykonawcy:

Najniższa cena zaoferowana za dane zadanie wymienione w tabeli w załączniku nr 1. Negocjacje mogą być prowadzone.

4. Miejsce i sposób składania oferty: 

Oferta powinna zostać złożona pisemnie w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta
na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2022 r.”
do dnia 14 grudnia 2021 r. do godz. 13:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (w pokoju nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 9 – Sekretariat).

Oferta powinna zawierać:

  1. Ofertę zawierającą cenę na dane zadanie wg tabeli w załączniku nr 1.
  2. Podpisane oświadczenie oferenta – załącznik nr 2.
  3. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO – załącznik nr 3.
  4. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4.

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

  1. Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76 87-79-120, e-mail: wag@zlotoryja.pl
  2. Sabina Machaj –Samodzielny referent ds. obrotu nieruchomościami, tel. 76 87-79-124, e-mail: machaj_sabina@zlotoryja.pl

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA

Robert Pawłowski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert - sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2022 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi
Informację opublikował:Sabina Machaj
Data publikacji:01.12.2021 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sabina Machaj
Informację aktualizował:Sabina Machaj
Data aktualizacji:01.12.2021 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 28