Zestawienie ofert cenowych

Dot. zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznika dróg gminnych ulic Adama Asnyka i Górniczej”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej przekazano do:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Uwagi

1.

AN-GO PROJEKT Anna Gołąb

Rynek 1/9, 59-220 Legnica

---

2.

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

Mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Pątnów Legnicki 10 a, 59-516 Kunice

---

3.

Pan Andrzej Baszak

ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Złotoryja

---

Ponadto zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi od dnia 22.09.2021 r. do chwili obecnej.

Do dnia 10.11.2021 r. uzyskano następujące oferty cenowe:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1.

AN-GO PROJEKT Anna Gołąb

Rynek 1/9, 59-220 Legnica

76 000,00

---

2.

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

Mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Pątnów Legnicki 10 a, 59-516 Kunice

52 890,00

---

Po przeprowadzonych dnia 17.11.2021 r. telefonicznych negocjacjach ceny ofert plasują się następująco:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1.

AN-GO PROJEKT Anna Gołąb

Rynek 1/9, 59-220 Legnica

76 000,00

---

2.

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

Mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Pątnów Legnicki 10 a, 59-516 Kunice

49 500,00

---

Wobec powyższego wybrano ofertę Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Mgr inż. Jarosław Mikołajczyk z siedzibą Pątnów Legnicki 10 a, 59-516 Kunice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zestawienie ofert cenowych dot. zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznika dróg gminnych ulic Adama Asnyka i Górniczej”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.11.2021 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:18.11.2021 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 12