Uchwała Nr XII/ 81 / 2003

Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 17 października 2003r.

 

w sprawie  stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.

Na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U, z 2001r. Nr 98,poz.1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:24.10.2003 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:24.10.2003 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 77