Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania dla spółki: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące wzdłuż koryta rzeki Kaczawy w km 51+459 51+419 (dz. nr 6/3, obręb 2 Złotoryja, gm. Złotoryja) linii energetycznej w rurze ochronnej oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.01.2023 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Głowacka-Wygaś
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:18.01.2023 15:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 24