Uchwała Nr XIII / 85 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Złotoryja


               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 4 pkt 1 i art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 142 poz. 1593 z późn .zm.), oraz § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33,poz.264 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1.

  1. Przyznaje się Burmistrzowi Miasta Złotoryja    Panu Ireneuszowi 
    Żurawskiemu dodatek specjalny w wysokości 30% stanowiącej łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  2. Dodatek specjalny przyznaje się od dnia 19 listopada 2003r.
  3. Dodatek specjalny jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2003r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII / 85 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:03.12.2003 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:03.12.2003 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 84