Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy zamówienia pn: „Usługi transportowe i budowlane koparko- ładowarką, samochodem ciężarowym samowyładowczym pow. 5 do 10 t
 

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto.

  1. Przedmiot zamówienia: Transport mieszanek bazaltowych z kamieniołomów w Wilkowie i Męcince. Roboty budowlane koparko-ładowarką na drogach i terenach Gminy Miejskiej Złotoryja.
  2. Termin wykonania zamówienia : Od dnia podpisania umowy do 31.12 2023r.
  3. Kryteria wybory wykonawcy: Najniższa cena. Negocjacje cen mogą być prowadzone.
  4. Miejsce i sposób składania oferty: Pisemnie - Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (pok. nr 1) lub elektronicznie e-mail: um@zlotoryja.pl, w terminie do dnia 03.02.2023r. do godziny 14.00
  5. Osoby uprawnione do kontaktu: Specjalista ds. Realizacji Robót Publicznych tel. +48 76 87 79 134, e-mail: jarczak_marian@zlotoryja.pl

Załączniki:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn: "Usługi transportowe i budowlane koparko- ładowarką, samochodem ciężarowym samowyładowczym pow. 5 do 10 t"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.01.2023 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marian Jarczak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.02.2023 08:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 58