Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania dla TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych - infrastruktury elektroenergetycznej SN 20 kV i nN 0,4 kV na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rz. Kaczawy, w związku z realizacją inwestycji pn.: „ Modernizacja napowietrznej linii SN 20 kVL-716 na odcinku od słupa 22/L-716 do słupa 65/L-716 w Złotoryi”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.01.2023 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Głowacka-Wygaś
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.01.2023 15:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 22