OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.16.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 73,60m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 1,05 m² położony na II piętrze (III kondygnacja naziemna) w budynku nr 27 przy Rynek w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.01.2023 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Popławska-Czech
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.01.2023 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 43