Zaproszenie do składania ofert

dotyczy zamówienia pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią na terenie miasta Złotoryja”

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000,00 złotych.

  1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią na terenie miasta Złotoryja - zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Termin wykonania zamówienia: 01.03. – 31.12.2023 r.
  3. Kryteria wyboru wykonawcy: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.
  4. Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, lub przesłać na adres e-mail: um@zlotoryja.pl; wm@zlotoryja.pl
  5. Osoba uprawniona do kontaktu: kaminska_malwina@zlotoryja.pl ; tel. 76/8779-131.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Paweł Kulig

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią na terenie miasta Złotoryja”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.02.2023 15:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Malwina Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.03.2023 14:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 75