OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór kandydatów do Złotoryjskiej Rady Seniorów III kadencji na okres od 15 marca 2023 r. do 15 marca 2027 r.

Organizacja zrzeszająca osoby starsze w tym kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty działające na rzecz osób starszych może zgłosić więcej niż jednego kandydata na członka Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydatów poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni tj. do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 15:30. Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Złotoryi pl. Orląt Lwowskich 1 w godzinach pracy urzędu.

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  1. Zamieszkiwać na terenie miasta Złotoryja
  2. Mieć ukończone 60 lat

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór kandydatów do Złotoryjskiej Rady Seniorów III kadencji na okres od 15 marca 2023 r. do 15 marca 2027 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:16.02.2023 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Markiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:16.02.2023 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 150