Uchwała Nr XIII/ 87 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie

  Na podstawie art. 64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Związek Międzygminny „ Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XI/70/2003r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego pod nazwą „ Unia Gmin Śląskich”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/ 87 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:03.12.2003 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:03.12.2003 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 72