Uchwała Nr XIII / 88 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie

  Na podstawie art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późnm. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się statut Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII / 88 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:03.12.2003 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:03.12.2003 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 75