Uchwała Nr XIII / 89/ 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”.

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” z  siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Gminę Miejską  Złotoryja w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Burmistrz Miasta.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII / 89/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Tury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:03.12.2003 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:03.12.2003 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 77