Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Złotoryi

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA - ½ etatu

1. Wymagania niezbędne

 • a) wykształcenie wyższe – informatyczne lub pokrewne,
 • b) spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),
 • c) przynajmniej 4-letni staż pracy,
 • d) umiejętność zarządzania stanowiskami i siecią komputerową.

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) dobra znajomość struktury organizacyjnej oraz zakresu działalności MOPS w Złotoryi
 • b) mile widziany staż pracy na stanowisku informatyka.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • a) planowanie i bieżąca realizacja zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych,
 • b) administrowanie systemami komputerowymi i telekomunikacyjnymi będącymi w użytkowaniu MOPS,
 • c) wykonywanie bieżącej obsługi informatyczno –technicznej MOPS,
 • d) archiwizacja danych z programów będących w użytkowaniu MOPS,
 • e) doradztwo techniczno- systemowe dla wszystkich użytkowników komputerów,
 • f) instalacja nowego oprogramowania systemu użytkowego,
 • g) usuwanie drobnych awarii programowych i sprzętu komputerowego,
 • h) obsługa techniczna strony internetowej MOPS oraz BIP.

4. Wymagane dokumenty:

 • a) życiorys (CV),
 • b) list motywacyjny,
 • c) dokument poświadczający wykształcenie,
 • d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • e) oświadczenie o niekaralności, a w przypadku zatrudnienia informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • g) kopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą elektroniczną na adres mops_zlotoryja@wp.pl lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w terminie do dnia 27 listopada 2007r. do godz. 15:00

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Złotoryja (www.zlotoryja.bip.info.pl) w menu podmiotowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy B.Chrobrego 1 w Złotoryi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. 142,poz.1593 z późniejszymi zmianami)".

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka - ½ etatu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.11.2007 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.11.2007 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 219