Uchwała Nr XV / 101 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.

Na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2004r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV / 101 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:08.01.2004 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:08.01.2004 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 91