Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

315.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

315.000,-

0470

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

80.000,-

0770

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

235.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

157.000,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

125.000,-

0310

podatki od nieruchomości

80.000,-

0340

podatek od środków transportowych

45.000,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

32.000,-

0410

wpływy z opłaty skarbowej

32.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę   472.000,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

450.000,-

70095

Pozostała działalność

450.000,-

zakupy inwestycyjne

              (zakup nieruchomości)

450.000,-

710

Działalność usługowa

18.500,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

18.500,-

(wydatki bieżące)

18.500,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500,-

92195

Pozostała działalność

3.500,-

opracowanie wydawnictw i obsługa turystyki związana z historią Miasta Złotoryja

3.500,-

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/108/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:26.02.2004 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:26.02.2004 15:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 64