Uchwała Nr XVII / 110 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 lutego 2004r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie.

Na podstawie  art.70 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) i § 7 pkt.1 Statutu Związku Gmin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII / 88 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do reprezentowania  Gminy Miejskiej Złotoryja w Związku Międzygminnym „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie wyznacza się dodatkowo:
Pana Jacka Janiaka – Naczelnika Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta  w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/110/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w ZM „Unia Gmin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:26.02.2004 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:26.02.2004 15:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 68