Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Złotoryi

(Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne, oraz ważnym cyfrowy podpis kwalifikowany)

Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - do pobrania

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Biura Obsługi Interesanta pok. nr 1 lub Sekretariatu Urzędu Miejskiego pok. nr 9 - Plac Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.05.2008 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.05.2008 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 2015