Uchwała Nr XIX / 113 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2003 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15.poz.148 ) oraz § 58 i § 59 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryi uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr XIX / 113 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2003 dla Burmistrza Miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:13.05.2004 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:13.05.2004 13:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 72