Uchwała Nr XX / 119 / 2004
Rady  Miejskiej  w Złotoryi
z dnia 7 maja 2004r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryi na lata
2004 – 2006.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryi na lata 2004 – 2006, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr XX / 119 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 7 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryi na lata 2004 – 2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.05.2004 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:14.06.2004 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 105