Uchwała Nr XXI / 121 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 48, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:

§ 1.

Zaciąga się długoterminowy kredyt w banku w wysokości 2 350.000 zł Spłata kredytu zostaje zaplanowana na lata 2005 – 2012.

§ 2.

Środki uzyskane z kredytu zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w tym na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

§ 3.

Spłata kredytu nastąpi w ustalonych ratach i terminach z dochodów własnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI /121/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:09.06.2004 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:09.06.2004 08:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 69