Uchwała Nr XXI / 123/ 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm./ na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się 2 obwody głosowania w szpitalach:
1/ Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi;
2/ Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§ 2.

Numery, granice siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/123/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:09.06.2004 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:09.06.2004 08:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 69