wersja do wydruku Piotr Rewig 10.03.2009 13:37

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

Dokument znajduje się w załączniku

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wydział Mienia, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, parter, pokój nr 7

GODZINY PRZYJMOWANIA:
Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniony formularz "Wniosek o zawarcie umowy w związku z okolicznością wymienioną w pkt..",
  • kserokopia aktu rozwodowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem (dot. osób rozwiedzionych),
  • zaświadczenie o dochodach (w przypadku braku dochodów oświadczenie o braku dochodów).

DRUK WNIOSKU DOSTĘPNY W BIP LUB URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTORYI ( parter, pok. nr 1 )

OPŁATY:
Nie pobiera się.

PODSTAWA PRAWNA:
UCHWAŁA nr 0007.XVII.133.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi.

Gmina Miejska Złotoryja wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
2) spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe z zastrzeżeniem ust.3
3) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
 
Wynajęcie lokalu mieszkalnego na rzecz osób spoza Złotoryi może nastąpić wyłącznie w ramach zamiany lokali mieszkalnych.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY WYDZIAŁU MIENIA (PARTER, POK. NR 7) ORAZ POD NUMEREM TELEFONU - 76 87 79 133

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.03.2009 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:21.09.2017 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.09.2017 13:41 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
21.09.2017 13:41 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
(Piotr Rewig)
21.09.2017 13:36 Dodano załącznik "Oświadczenie o braku dochodów"
(Piotr Rewig)
21.09.2017 13:35 Usunięto załącznik Oświadczenie o braku dochodów
(Piotr Rewig)
21.09.2017 13:34 Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
(Piotr Rewig)
13.07.2017 12:08 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
29.06.2016 14:27 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
29.06.2016 14:26 Dodano załącznik "Oświadczenie o braku dochodów"
(Piotr Rewig)
29.06.2016 14:25 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.06.2016 08:02 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.06.2016 08:02 Dodano załącznik "Wniosek o przydział lokalu
mieszkalnego"

(Piotr Rewig)
23.06.2016 08:02 Usunięto załącznik Wniosek o przydział lokalu
mieszkalnego

(Piotr Rewig)
08.06.2016 13:29 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
08.06.2016 13:28 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
08.06.2016 13:24 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
(Piotr Rewig)
08.06.2016 13:24 Dodano załącznik "Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
"

(Piotr Rewig)
08.06.2016 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o przydział lokalu
mieszkalnego

(Piotr Rewig)
08.06.2016 13:16 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
08.06.2016 13:14 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2015 11:45 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
23.02.2015 11:40 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
22.11.2012 10:54 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
22.11.2012 10:54 Dodano załącznik "Wniosek o przydział lokalu
mieszkalnego"

(Piotr Rewig)
22.11.2012 10:53 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
22.11.2012 10:53 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
22.11.2012 10:53 Usunięto załącznik Wniosek na mieszkanie
(Piotr Rewig)
22.11.2012 10:50 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
22.11.2012 10:50 Dodano załącznik "Wniosek na mieszkanie"
(Piotr Rewig)
22.11.2012 10:50 Usunięto załącznik Wniosek na mieszkanie
(Piotr Rewig)
26.11.2010 12:59 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
26.11.2010 12:59 Dodano załącznik "Wniosek na mieszkanie"
(Piotr Rewig)
26.11.2010 12:58 Usunięto załącznik Wniosek na mieszkanie
(Piotr Rewig)
10.03.2009 13:37 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)
Liczba wyświetleń dokumentu: 142