Dokument znajduje się w załączniku

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Wydział Mienia, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, parter, pokój nr 7

GODZINY PRZYJMOWANIA:
Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniony formularz "Wniosek o zawarcie umowy w związku z okolicznością wymienioną w pkt..",
  • kserokopia aktu rozwodowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem (dot. osób rozwiedzionych),
  • zaświadczenie o dochodach (w przypadku braku dochodów oświadczenie o braku dochodów).

DRUK WNIOSKU DOSTĘPNY W BIP LUB URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTORYI ( parter, pok. nr 1 )

OPŁATY:
Nie pobiera się.

PODSTAWA PRAWNA:
UCHWAŁA nr 0007.XVII.133.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi.

Gmina Miejska Złotoryja wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
2) spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe z zastrzeżeniem ust.3
3) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
 
Wynajęcie lokalu mieszkalnego na rzecz osób spoza Złotoryi może nastąpić wyłącznie w ramach zamiany lokali mieszkalnych.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY WYDZIAŁU MIENIA (PARTER, POK. NR 7) ORAZ POD NUMEREM TELEFONU - 76 87 79 133

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.03.2009 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:20.01.2021 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 1142