MAJĄTEK – stan na 31.12.2018 r.

 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 25 071 200 i dzielił się na 31 339 równych i niepodzielnych udziałów po 800,00 zł każdy udział.

Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez Gminę Miejską Złotoryja.

 

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 171 199,42 zł.

 

 

STRUKTURA RZECZOWA MAJĄTKU TRWAŁEGO W TYS. ZŁ.:

  • Grunty – wartość: 960 809,00
  • Budynki i budowle: 28 983 410,10
  • Maszyny i urządzenia: 3 249 955,27
  • Środki transportu: 5 357 029,58
  • Przyrządy i wyposażenia: 404 292,56

 

RAZEM: 38 955 496,51 zł

 

Spółka terminowo reguluje wszystkie swoje zobowiązania. Corocznie na podstawie zbadanego przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego Spółki – Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały dokonuje podziału zysku lub pokrycia straty.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek Spółki
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Rafał Trzebuchowski
Data publikacji:24.06.2009 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Chowański
Data aktualizacji:10.06.2019 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 87