Majątek Spółki

MAJĄTEK – stan na 31.12.2016 r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 24 906 400 i dzielił się na 31 133 równych i niepodzielnych udziałów po 800,00 zł każdy udział.

Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez Gminę Miejską Złotoryja.

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1 257 489,81 zł.

STRUKTURA RZECZOWA MAJĄTKU TRWAŁEGO W TYS. ZŁ.:

  • Grunty – wartość: 869 819,00
  • Budynki i budowle: 19 898 442,67
  • Maszyny i urządzenia: 594 152,21
  • Środki transportu: 1 213 103,96
  • Przyrządy i wyposażenia: 71 782,29

RAZEM: 22 647 300,13 zł

Spółka terminowo reguluje wszystkie swoje zobowiązania. Corocznie na podstawie zbadanego przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego Spółki – Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały dokonuje podziału zysku lub pokrycia straty.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek Spółki
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Rafał Trzebuchowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2009 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż