Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w 2006 r.

Lp.

Zakres kontroli (przedmiot i okres, za jaki została przeprowadzona)

Instytucja kontrolująca

Data przeprowadzenia

1.

Kontrola projektu „Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi” Interreg IIIA

Wojewoda Dolnośląski

30-31.10.2006 r.

2.

Kontrola projektu „Rozwój gospodarczy pogranicza. Rozbudowa infrastruktury technicznej…”

Wojewoda Dolnośląski

13-14.11.2006 r.

3.

Kontrole kompleksowe  wydziałów DUW w zakresie: budżet i finanse, polityka społeczna, sprawy obywatelskie, skargi i wnioski, działalność gospodarcza

Wojewoda Dolnośląski

1-31.10.2006 r.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w 2007 r.

Lp.

Zakres kontroli (przedmiot i okres, za jaki została przeprowadzona)

Instytucja kontrolująca

Data przeprowadzenia

1.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa oraz państwowych funduszy celowych w roku 2005. Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005.

UKS Wrocław OZ Legnica

17-24.07.2007 r.

2.

Weryfikacja rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Sportowej (wizja lokalna)

WFOŚiGW we Wrocławiu

20.09.2007 r.

3.

Kontrola krzyżowa – sprawa kontrahenta Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane B. Rajczakowski na podstawie upoważnienia 02071052/W4P1/UK/1

UKS Wrocław OZ Legnica

08.10.2007 r.

4.

Weryfikacja rozliczenia pożyczki WFOŚiGW termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi

WFOŚiGW we Wrocławiu

18.12.2007 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w 2008 r.

Lp.

Zakres kontroli (przedmiot i okres, za jaki została przeprowadzona)

Instytucja kontrolująca

Data przeprowadzenia

1.

Kontrola Archiwum Zakładowego

Archiwum Państwowe O/Legnica

12.03.2008 r.

2.

Kontrola w zakresie ogólnopolskiego cyklu kontrolnego

WIOŚ we Wrocławiu

19-26.08.2008 r.

3.

Weryfikacja rozliczenia kosztów i efektu zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków ul. Sosnowa w Złotoryi. Dofinansowanie dotacji i pożyczki (wizja w terenie)

WFOŚiGW we Wrocławiu O/Legnica

12.09.2008 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.10.2009 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Kochanowski
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.10.2009 14:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 354