Uchwała Nr XXII/ 126 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2003 r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 67 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1992 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia            29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmianami) uchwala się , co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2003 stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

Strata w wysokości 282.754,59 zostanie pokryta przychodami przyszłych okresów Przychodni Rejonowej w Złotoryi.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                             Przewodniczący
                              Rady  Miejskiej
 
                                                  Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/ 126 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:05.07.2004 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:05.07.2004 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 68