Protokół Nr XXXVII/2009
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi
odbytej w dniu 2 grudnia 2009 r.


Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi otworzył  o godz. 13,30  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając,  który  stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi kworum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitał przybyłych na sesję radnych i Sekretarza Miasta Włodzimierza
Bajońskiego.
Poinformował radnych, że protokół z sesji odbytej w dniu 26 listopada br. zostanie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2009 r.

Porządek obrad sesji Rada przyjęła bez zmian, który przedstawia się następująco:

1.Podjęcie  pakietu uchwał :
-    w sprawie ponownego zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów
     dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w przedmiocie
     nie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego,
-    w sprawie ponownego zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów  
     dotyczących   postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie
     likwidacji podwórka i drogi dojazdowej przy budynkach na ul. 3-go Maja
     21,22 i wytyczenia dwóch nowych dróg.
2.Sprawy różne.

AD. 1 – PODJĘCIE PAKIETU  UCHWAŁ.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał , głos zabrał
Radny Roman Gorzkowski ,  który przekazał swoje refleksje pod adresem Komisji Rewizyjnej. Już na sesji listopadowej pytałem Komisję, czy rozmawiała ze skarżącymi się. Otrzymałem odpowiedź że nie, bo Komisja przy rozpatrywaniu skarg  opiera się na dokumentach  i wyjaśnieniach  drugiej strony. Chcę prosić aby Komisja nie cofała się z rozmów  i wysłuchania drugiej strony.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając -   stwierdził, że  sugestia radnego została wysłuchana przez Komisję jednak Komisja Rewizyjna jest niezależna w swej działalności.

Radny Stanisław Sołtysik -  odnosząc się do wypowiedzi Pana Gorzkowskiego:
owszem istnieje zasada wysłuchania stron ale istnieje też zasada druga a mianowicie
„powaga rzeczy osądzonej”. Natomiast co do zwołania dzisiejszej sesji to uważam, że Rada powinna zajmować się swoimi sprawami -  Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał wypowiedź  radnego Sołtysika, twierdząc, że nie jest na temat.
Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.
Rada w głosowaniu:
za – 9      przeciw – 3      wstrzymało się -   1
podjęła Uchwałę Nr XXXVII/211/2009 w sprawie ponownego zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w przedmiocie nie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego.


Rada w głosowaniu:
za -  9     przeciw -   3     wstrzymało się -    1
podjęła Uchwałę Nr XXXVII/212/2009  w sprawie ponownego zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie likwidacji podwórka i drogi dojazdowej przy budynkach na ul. 3-go Maja 21,22 i wytyczenia dwóch nowych dróg.

AD. 2 -  SPRAWY  RÓŻNE.

Radny Stanisław Sołtysik – stwierdził,  że właściwie  kwintesencję swojej wypowiedzi powiedział. Dodał, że siła głosów radnych 9 – 3 – 1  spowodowała, że
sprawy wrócą  na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radny Leszek Antonowicz -  poprosił członków Komisji Rewizyjnej aby zostali po sesji w celu ustalenia terminu posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając -  poinformował Przewodniczących Komisji, że otrzymają projekt planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010. Na bazie tego projektu  opracują plany pracy poszczególnych Komisji.
Termin przekazania planów pracy do Biura Rady to 21 grudnia 2009 r.

Radny Roman Gorzkowski  - przekazał członkom Komisji Oświaty, że posiedzenie
Komisji odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 14,30. Tematem posiedzenia będzie omówienie  projektu budżetu miasta na rok 2010 z zakresu działania komisji oraz
opracowanie planu pracy na 2010 r.

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając  ogłosił o godz. 13,55  sesję za zamkniętą.

                                                                         
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Andrzej Zając

Protokółowała: Krystyna Kamińska

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 grudnia 2009 r
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2009 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kamińska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2009 13:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 45