Uchwała Nr XXXIX/222/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 187 i 186/15 położone w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDD 1/2 w obszarze 117 MN nadaje się nazwę ulica Jaśminowa. Pas 5, słup G,H mapy nazw ulic i placów.
2. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 186/14  położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KD L1/2 w obszarze 117 MN nadaje się nazwę ulica Magnoliowa. Pas 5, słup G,H mapy nazw ulic i placów.
3. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 207/8 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDWD w obszarze 116 R,ZD,MN,U,(ZP) nadaje się nazwę ulica Cedrowa. Pas 6,7, słup H mapy nazw ulic i placów.
4. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki  nr 20/5 i 19/10 położone w obrębie 7 miasta Złotoryja, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KD L1/2 w obszarze 109 MN, U nadaje się nazwę ulica Platanowa. Pas 7, słup G mapy nazw ulic i placów.
5. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki  nr 21/10 i 25/2 położone w obrębie 7 miasta Złotoryja, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KD 28  Z1/2 w obszarze 109 MN, U nadaje się nazwę ulica Jaworowa. Pas 7, słup G,H mapy nazw ulic i placów.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Andrzej Zając
      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/222/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.02.2010 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.02.2010 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 27