Uchwała nr XLIII/232/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2010

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w zw. Z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. , Nr 261 , poz. 2603 ze zm.), Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na darowanie Skarbowi Państwa –Ministrowi Finansów
 - stanowiącego  własność Gminy Miejskiej Złotoryja - budynku administracyjnego
o pow. 2298,8 m2 usytuowanego na działce nr 141/7 obręb 4 w Złotoryi oraz przysługującego Gminie Miejskiej Złotoryja do dnia 05.12.2089r. użytkowania wieczystego działki nr 141/7 obręb 4  w Złotoryi. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Złotoryi prowadzona jest księga wieczysta KW numer  LE1Z/35059/9.

§ 2

Nieruchomość opisana w § 1 będzie darowana z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Złotoryi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:13.05.2010 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:13.05.2010 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 27