Uchwała Nr VIII /44 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2002 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003. Nr 15,poz.148) oraz § 58 i § 59 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryi uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2002rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 


        Przewodniczący Rady  Miejskiej

        Wiesław  Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII /44/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2002 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 82