Uchwała Nr  XLIV/238/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 maja 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Złotoryi za 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./,   art. 67 ust.1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej / tj. Dz.U.z 2007 r.,  Nr 14, poz. 89  z późn.zm./ , art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./  uchwala się,  co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2009 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Zysk w wysokości  248.038,91 zł / słownie:  dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści osiem zł 91/100/   zostaje przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/238/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:14.06.2010 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:14.06.2010 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 49