Uchwała Nr XLV/246/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienić zapis Uchwały Nr XLIV/239/2010  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w ten sposób, że § 1.  otrzymuje nowe brzmienie:
„ Wyraża się zgodę na darowanie Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w Złotoryi reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu -  stanowiącego własność Gminy Miejskiej Złotoryja – budynku administracyjnego usytuowanego na działce nr 141/46, obręb 4 miasta Złotoryja powstałej w wyniku podziału działki nr 141/7 obręb 4 miasta Złotoryja oraz przysługującego Gminie Miejskiej Złotoryja do dnia 5 grudnia 2089 r. użytkowania wieczystego działki nr 141/46 o pow. 0,1350 ha”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Andrzej Zając

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/246/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:06.07.2010 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:06.07.2010 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 27